Blog Archive: มกราคม 2017

สเปรย์กันยุงตะไคร้หอม ชโลมกาย จรุงจิต

สเปรย์กันยุงตะไคร้หอม (Citronella Oil) ชโลมกาย จรุงจิต ปริมาณสุทธิ 100 มิลลิลิตร ส่วนประกอบ น้ำมันตะไคร้หอม การบูร แอลกอฮอล์ สรรพคุณ ของ สเปรย์กันยุงตะไคร้หอม ชโลมกาย จรุงจิต น้ำมันตะไคร้หอมที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ช่วยป้องกันไม่ให้ยุงมารบกวน  วิธีใช้ ใช้ฉีดพ่นตามร่างกาย (ระวังเข้าตาและไม่ควรใช้บริเวณเนื้อเยื่ออ่อน)[...]